Intervju i Aftonbladets TV-bilaga

Snart är det måndag igen hörrni 😉

tvbilagaaftonbladetemmaeklund